POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowo Handlowe Adam Wodniok z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Chopina 62 B, 42-606 Tarnowskie Góry, NIP: 6450008499, REGON: 270493536,
    który jest właścicielem sklepu internetowego tandyr.pl.
  2. Dane osobowe klientów są gromadzone na podstawie składanych zamówień, które są podstawą do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy klientem, a sprzedawcą.
  3. Dane osobowe klientów pozyskiwane przez sklep internetowy to między innymi: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e – mail, a w przypadku wystawiania faktur sprzedaży VAT dla działalności gospodarczej – nazwa i NIP wskazanego przedsiębiorstwa.
  4. Utworzona baza danych osobowych jest przechowywana w siedzibie administratora z zachowaniem wszelkich zabezpieczeń w celu jej ochrony.
  5. Pozyskiwane przez administratowa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży, dokonywania rozliczeń oraz operacji księgowych i prawnych.
  6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji lub usunięcia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.